Klachtenbehandeling

Mocht u een klacht hebben over onze organisatie, over een van onze medewerkers of door ons geleverde prestaties, dan waarderen wij het zeer dat u het ons laat weten. U kunt uw klacht mondeling kenbaar maken, maar u kunt ook gebruik maken van dit klachtenformulier. Wij verzoeken u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.